Zákaznická podpora: Pondělí-pátek 7:00 - 12:00 a 13:00 - 16:00 +420 776 843 333 info@sarpet.cz
Měna

Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky

Tisk Sarpet Europe s.r.o.

Rybná 716/24
110 00, Praha 1 - Staré Město
IČO: 11694459 DIČ: CZ11694459

1. Platnost a smluvní strany

Níže uvedené Všeobecné obchodní podmínky (VOP) jsou platné pro všechny objednávky spotřebitelů a podnikatelů (zákazníci) provedené v našem e-shopu.

Smluvním partnerem zákazníka je společnost

Tisk Sarpet Europe s.r.o.

Rybná 716/24
110 00, Praha 1 - Staré Město
IČO: 11694459 DIČ: CZ11694459

Všeobecné obchodní podmínky podnikatele, které jsou v rozporu s těmito VOP nebo je doplňují, nejsou platné. Stávají se součástí smlouvy pouze na základě našeho výslovného prohlášení, že s nimi souhlasíme.

2. Zákaznický účet

Objednávka se v našem e-shopu provádí přes zákaznický účet. Vaše přihlašovací údaje (e-mailová adresa, heslo) stanovíte při své první objednávce. Vaše zákaznické číslo vám zašleme v potvrzení při první objednávce.

Ve svém zákaznickém účtu naleznete své uložené údaje a informace o objednávkách.

Kromě toho můžete pomocí tlačítka „Na seznam oblíbených položek“, které se nachází na konci každé stránky s nabídkou produktů, uložit svůj individuální výběr zboží do svého zákaznického účtu a vytisknout si jej jako nezávaznou nabídku. Konfiguraci produktů také můžete uložit pomocí „přímého odkazu“ a pomocí tohoto odkazu se k ní kdykoli vrátit a zjistit aktuální ceny.

3. Uzavření smlouvy

Zařazením výrobků do e-shopu předkládáme závaznou nabídku k uzavření smlouvy na toto zboží. Produkt můžete nejprve nezávazně vložit do košíku a zkontrolovat a opravit zadané údaje kdykoli před odesláním své závazné objednávky. K uzavření smlouvy dojde přijetím nabídky, tedy kliknutím na tlačítko „Koupit“. Pro objednávku jsme nestanovili žádnou minimální hodnotu objednávaného zboží.

Text smlouvy uložíme a neprodleně vám e-mailem zašleme potvrzení objednávky spolu se Všeobecnými obchodními podmínkami a poučením o zrušení objednávky. Aktuální znění VOP najdete na stránkách našeho e-shopu, kde si je také můžete stáhnout. Do svých minulých objednávek můžete nahlížet ve svém zákaznickém účtu. VOP platné při koupi zboží se neukládají.

Jazykem při uzavírání smlouvy je čeština.

Přehled o stavu vyřizování objednávky najdete v našem e-shopu pod odkazem Můj účet po přihlášení.

4. Realizace tiskové zakázky

4.1 Požadavky na tisková data a tiskařské výrobky

Vaším úkolem je zajistit, aby tisková data odpovídala našim technickým parametrům pro tisk. Tyto parametry jsou uvedeny na příslušné stránce daného produktu. Uvedené údaje tvoří součást smlouvy.

Tisková data a z nich vyráběné tiskařské výrobky nesmí

 • svým obsahem porušovat zákonná ustanovení, zejména nesmí mít rasistický, xenofobní, sexistický, popř. protiústavní charakter, oslavovat násilí nebo jinak odporovat dobrým mravům, popř. sledovat takové cíle,  
 • porušovat práva a nároky třetích osob, zejména autorská práva, a 
 • vést k tomu, že provedením tiskové zakázky budou porušena taková ustanovení, práva a nároky.

V případě, že provedením tiskové zakázky dojde k porušení práv třetích osob, zprostíte nás nároků a požadavků na náhradu škody plynoucích z takového porušení práv, které budou proti nám uplatněny, a rovněž uhradíte náklady na právní obhajobu v doložené výši. Tímto ustanovením není dotčeno naše právo na odstoupení od smlouvy podle bodu 9.1.

4.2 Příprava a zasílání tiskových dat

Máte různé možnosti, jak nám předat svá tisková data. Kliknutím na tlačítko „K nahrávání dat“ se ihned po podání objednávky otevře okno, s jehož pomocí nám můžete svá hotová tisková data zaslat přímo. Další možností je, že v našem e-shopu pošlete tisková data se svým číslem zakázky později prostřednictvím rubriky nahrát data v košíku. Tímto způsobem může posílat tisková data například i grafik, aniž by musel mít přístup k vašemu zákaznickému účtu.

Poté co nahrajete svá tisková data, vyberte obsah souboru a poté obdržíte přímo v uploadu dat hlášení, zda data odpovídají našim požadovaným technickým parametrům.

Kliknutím na tlačítko „Dokončit“ uvolníte data do tisku a my je připravíme pro výrobu. Pokud jste uvolnili data do tisku, ačkoli vám přišlo oznámení, že tato data neodpovídají našim technickým parametrům pro tisk a tato skutečnost může způsobit podstatné vady tiskařských výrobků, nesete riziko za vady tiskařských výrobků sami. Pokud není dále v textu stanoveno jinak, není změna tiskových dat zakázky po jejich uvolnění do tisku možná.

Svoje tisková data nám musíte předat do jednoho týdne po uzavření smlouvy. V případě, že data předáte se zpožděním nebo vůbec, platí ustanovení podle bodu 9.1 těchto VOP. 

Alternativou předání vašich vlastních tiskových dat je možnost vytvořit u vybraných produktů tisková data v našem e-shopu a vložit do nákupního košíku. Tato data pak budou při dokončení vaší objednávky automaticky přiřazena k tiskové zakázce. Pak už není nutné data zvlášť nahrávat.

4.3 Nabídka dalších služeb

Při objednávce brožur a katalogů máte možnost zvolit placenou službu zaslání návrhu produktu ke korekturám. V tomto případě zahájíme výrobu až poté, co nám zašlete potvrzení, že produkt odpovídá smlouvě a s konečnou platností uvolníte data do tisku.

Máte možnost objednat si placenou službu - tzv. kontrolu dat. V rámci této služby zkontrolujeme rozlišení, ořez, formát dat a uložení písma u vašich tiskových dat. U tiskových dat nekontrolujeme pravopisné chyby a chyby sazby, reprodukci barev nebo dodržení maximálního nánosu barvy 300 %. Nekontrolujeme nastavení přetisků a polohu skládacích drážek a perforací, protože v těchto případech může být důležitější grafický záměr tvůrce. Upozorňujeme vás, že neneseme odpovědnost za nesrovnalosti, které nespadají do rozsahu kontroly. Další informace naleznete v našem e-shopu v rubrice Jak připravit data u každého detailu produktu.

4.4 Vydávání dílčích produktů

Neposkytneme vám žádná data nebo jiné rozpracované produkty získané nebo pořízené v rámci našeho plnění, jako např. tiskové desky.

5. Informace o právu na odstoupení od smlouvy

E-shop podnikatelům dobrovolně neuděluje právo na odstoupení od smlouvy.

Právo na odstoupení od smlouvy nemá zákazník v případě dodávek zboží, které se nevyrábí předem a pro jehož výrobu je rozhodující individuální výběr nebo určení ze strany spotřebitele, nebo které je jednoznačně vyrobeno na základě osobních požadavků spotřebitele.

Ve všech ostatních případech mají spotřebitelé zákonné právo na odstoupení od smlouvy, které je uvedeno v následujícím poučení.

Poučení o odstoupení od smlouvy

Právo na odstoupení od smlouvy

Máte právo odstoupit od této smlouvy do 14 dnů bez udání důvodů.

Lhůta pro odstoupení od smlouvy činí 14 dnů a začíná běžet ode dne, kdy Vy nebo Vámi určená třetí strana (jiná než dopravce) získáte zboží do fyzického držení.

Pro účely uplatnění práva odstoupit od smlouvy nás (Tisk Sarpet Europe s.r.o. Rybná 716/24, 110 00, Praha 1 - Staré Město IČO: 11694459 DIČ: CZ11694459, telefon: +420 776 843 333, info@sarpet.cz) musíte o svém rozhodnutí odstoupit od této smlouvy informovat formou jednoznačného prohlášení (např. dopisu zaslaného poštou, faxu nebo e-mailu). Můžete použít přiložený vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, není to však Vaší povinností.

Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od této smlouvy, postačuje zaslat sdělení o uplatnění práva odstoupit od smlouvy před uplynutím příslušné lhůty.

Důsledky odstoupení od smlouvy

Pokud odstoupíte od této smlouvy, vrátíme Vám bez zbytečných prodlev a v každém případě nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy jsme byli informováni o Vašem rozhodnutí odstoupit od smlouvy, všechny platby, které jsme od Vás obdrželi, včetně nákladů na dodání (kromě dodatečných nákladů vzniklých v důsledku Vámi zvoleného způsobu dodání, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání nabízený naší společností). Pro vrácení plateb použijeme stejný platební prostředek, který jste použil(a) pro provedení počáteční transakce, pokud jste výslovně neurčil(a) jinak. V žádném případě Vám tím nevzniknou další poplatky. Vrácení platby můžeme odmítnout, dokud nám nebude doručeno zboží, nebo dokud nám nepředložíte doklad o odeslání zboží, podle toho, který okamžik nastane dříve.

Zboží nám musíte zaslat zpět nebo předat neprodleně a v každém případě nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy jste nás informovali o odstoupení od této smlouvy. Lhůta je dodržena, pokud jste zboží odeslali před uplynutím čtrnáctidenní lhůty.

Přímé náklady spojené s navrácením zboží hradíte Vy.

Odpovídáte pouze za jakékoli snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než je nutné k obeznámení se s povahou, vlastnostmi a funkčností zboží.

Vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy

(Pokud chcete odstoupit od smlouvy, vyplňte prosím následující formulář a pošlete nám jej zpět.)

Tisk Sarpet Europe s.r.o. Rybná 716/24, 110 00, Praha 1 - Staré Město IČO: 11694459 DIČ: CZ11694459, telefon: +420 776 843 333, info@sarpet.cz

Oznamuji /oznamujeme (*), že tímto odstupuji/odstupujeme (*) od smlouvy o nákupu tohoto zboží:

Číslo objednávky ____________________

Datum objednání (*) ____________________ / datum obdržení (*) ____________________

Jméno spotřebitele/spotřebitelů ________________________________________

Adresa spotřebitele/spotřebitelů ________________________________________

Podpis spotřebitele/spotřebitelů (pouze pokud je tento formulář zasílán v papírové podobě) ____________________

Datum ____________________

(*)Nehodící se škrtněte.

6. Dodávka a přechod rizika

6.1 Expedice zboží

Zboží je dodáváno ke vchodu budovy na uvedené adrese dodání. Informace o územích, na kterých realizujeme dodávky, najdete v našem e-shopu.

6.2 Dodací lhůty

Naše dodací lhůty se řídí okamžikem doručení tiskových dat, dobou výroby a dobou nezbytnou k zaslání dodávky. V případě, že jste zvolili platbu předem, řídí se dodací lhůta okamžikem přijetí platby. Podrobnější informace o dodacích lhůtách najdete v e-shopu na stránce s daným výrobkem. Uvedenými pracovními dny se rozumí pondělí až pátek, nikoli sobota, neděle a svátek.

6.3 Přechod rizika a škody vzniklé při přepravě

Pro spotřebitele platí následující ustanovení: Pokud vám bude zboží dodáno s viditelně poškozeným obalem, neprodleně takové vady reklamujte u přepravce a ihned nás kontaktujte, abychom vám mohli co nejdříve nabídnout řešení. Pokud reklamaci nepodáte nebo se s námi nespojíte, nebude to mít žádné důsledky pro vaše zákonné nároky, ale pomůžete nám tím uplatnit naše vlastní nároky vůči dopravci, popř. nároky z pojištění dopravy.

Pro podnikatele platí v případě poškození zboží při přepravě tato ustanovení: Riziko náhodné zkázy nebo náhodného poškození zboží na vás přechází okamžikem, kdy věc předáme určité osobě nebo instituci k provedení přepravy. Mezi obchodníky platí povinnost prohlídky zboží a reklamační povinnost, které jsou upraveny v Českém obchodním zákoníku.

7. Ceny a platba

7.1 Platnost cen, měna

Jsou platné ceny dané v okamžiku objednávky. Akční slevy a slevové kupóny nelze využívat dodatečně.

Pokud si chcete objednat zboží v nákladu, který je větší než množství, které si můžete při objednání zvolit, pošlete nám nezávaznou poptávku ohledně realizovatelnosti, ceny, objednání a dodávky. K tomuto účelu prosím použijte formulář „Cenová poptávka“, který najdete v rubrice Kontakt.

Kupní cena vám bude fakturována v českých korunách. Akceptujeme výhradně platby v českých korunách.

7.2 Náklady na dopravu zboží

Na území České republiky dodáváme zboží standardně s dopravnou zdarma. Bližší informace o výši dopravného za jiné druhy dopravy (např. expresní dodání), popř. do jiných zemí jsou uvedeny v našem e-shopu u jednotlivých nabídek, pokud tak není, jsou ceny na dotaz.

Jestliže budeme muset zboží odesílat opakovaně z důvodů, které jste zavinil/a vy jako zákazník, nesete náklady vzniklé v této souvislosti. Totéž platí i v případě, že se na vaše přání změní adresa dodání po uzavření smlouvy, což povede ke zvýšení nákladů za dopravu, popř. ke vniku dalších nákladů (např. když ke změně adresy dodání došlo po odeslání zboží).

7.3 Způsoby placení a splatnost

Můžete použít platební způsoby, které jsou uváděné během procesu objednávky. Nárok na použití určitého způsobu platby neexistuje. Všechny informace a poplatky naleznete v našem e-shopu.

Pokud není dohodnuto jinak, je částka splatná s uzavřením smlouvy. 
Pokud zákazník zvolí platbu předem, činí platební lhůta dva týdny po uzavření smlouvy. Upozorňujeme, že výrobu zahájíme až po obdržení platby.

8. Fakturace

8.1 Vystavení faktury v elektronické formě

Po odeslání zboží vám vystavíme fakturu v elektronické formě ve formátu PDF a odešleme ji na e-mailovou adresu, kterou jste uvedl/a při objednání zboží. Do faktur můžete nahlížet i na svém zákaznickém účtu. Faktury v papírové formě nevystavujeme.

8.2 Příjemce plnění

Faktury jsou vystavovány podle údajů v zákonu o dani z přidané hodnoty na jméno příjemce plnění, které bylo uvedeno při objednávce zboží. Na pozdější požadavky na změny, které se netýkají chybného převzetí adresy, nelze brát zřetel. Přepsání faktury na jiného příjemce proto není možné.

8.3 Dodávky v rámci Evropské unie

Pokud jako podnikatel uvedete u dodávek v rámci Evropské unie neplatné daňové identifikační číslo a my jako zhotovitel jsme tuto chybu nezjistili ani při vynaložení péče řádného obchodníka, jste povinen uhradit nám daň z přidané hodnoty v zákonné výši z částky netto uvedené na faktuře. Riziko nemožnosti ověřit daňové identifikační číslo z důvodů, které jsme nezavinili, nese zákazník. V tomto případě jsme podle vaší volby oprávněni provést dodávku s vystavením faktury, na níž bude uvedena daň z přidané hodnoty, nebo pokračovat ve zpracování zakázky až poté, kdy bude možné opatřit kvalifikované potvrzení vámi uvedeného daňového identifikačního čísla.

 

9. Výhrada práva odstoupit od smlouvy, zablokování zákaznického účtu

9.1 Odstoupení od smlouvy

Vyhrazujeme si právo odstoupit od smlouvy, jestliže

 • jste nám včas nepředal/a svá tisková data, ačkoli jste k tomu byl/a vyzvána e-mailovou upomínkou,
 • jste včas neuhradil/a kupní cenu, ačkoli jste k tomu byl/a vyzvána e-mailovou upomínkou,
 • existuje důvodné podezření, že tisková data, popř. tiskoviny obsahují zakázané informace podle ustanovení bodu 4.1 odst. 2,
 • existuje důvodné podezření, že tisková zakázka byla udělena jménem zakázané organizace.

9.2 Zablokování zákaznického účtu

Vyhrazujeme si právo trvale zablokovat váš zákaznický účet pro budoucí objednávky, pokud existuje důvodné podezření, že tisková data, popř. tiskařské výrobky obsahují zakázané informace ve smyslu ustanovení bodu 4.1 odst. 2 nebo že zakázka byla udělena jménem některé zakázané organizace. Platnost ustanovení bodu 4.1 odst. 3 zůstává nedotčena.

10. Výhrada vlastnictví

Zboží zůstává naším vlastnictvím až do úplného zaplacení všech závazků z kupní smlouvy.

Pro podnikatele platí navíc toto ustanovení: Vyhrazujeme si vlastnické právo ke zboží až do úplného zaplacení všech pohledávek z běžného obchodního vztahu. Zboží s výhradou vlastnictví můžete v rámci řádné obchodní činnosti prodávat dále. Veškeré pohledávky z tohoto dalšího prodeje nám předem postupujete ve výši, která odpovídá fakturované částce, a to bez ohledu na spojení nebo smíchání zboží s výhradou s novou věcí. Toto postoupení pohledávek přijímáme. Jste zmocněn/a vymáhat pohledávky, my sami jsme však oprávněni pohledávky vymáhat, pokud nesplníte svoje platební závazky.

11. Vyřizování reklamací, zákonná záruční práva

11.1 Odpovědnost za vady vůči spotřebitelům

Ve vztahu ke spotřebitelům platí zákonná ustanovení o odpovědnosti za vady.

11.2 Odpovědnost za vady vůči podnikatelům

Ve vztahu k podnikatelům platí zákonná ustanovení o odpovědnosti za vady s těmito obměnami: Zákonná ustanovení platná pro nárok na regres zůstávají výše uvedenou úpravou nedotčena.

Dohodnutá jakost zboží se zakládá pouze na našich vlastních údajích, které byly uvedeny ve smlouvě. Může se stát, že vzhledem k procesu tisku může být dodané množství až o 5 % menší nebo může být dodávané množství větší, než bylo ujednáno. V tomto případě se nejedná o vadnou dodávku.

Jestliže má dodaná věc vady, můžeme provést podle vlastního uvážení buď odstranění vady (oprava), nebo dodat bezvadnou věc (náhradní dodávka). Tímto ustanovením není dotčeno naše právo odmítnout odstranění vady, pokud se toto právo zakládá na zákonem stanovených podmínkách.

Jste povinni poskytnout nám příležitost a stanovit přiměřenou lhůtu pro odstranění vady, a zejména předat nám reklamované zboží pro účely jeho kontroly.

Promlčecí lhůta pro záruční nároky podnikatelů činí jeden rok od data expedice zboží.

Výše uvedená omezení a krácení lhůty se nevztahují na nároky ze škod, které jsme zavinili my, naši zákonní zástupci nebo podřízené subjekty, které se podílí na plnění smlouvy, a které vznikly

 • újmou na životě, těle nebo zdraví,
 • úmyslným porušením povinností, hrubou nedbalostí nebo podvodným jednáním,
 • porušením podstatných smluvních povinností, jejichž splnění je podmínkou řádného provádění smlouvy a na jejichž dodržení se smluvní partner může oprávněně spoléhat (základní povinnosti),
 • v rámci záručního závazku, pokud byl sjednán,
 • pokud spadají do působnosti zákona o odpovědnosti za škodu způsobenou vadou výrobku.

11.3 Vyřizování reklamací

Nehledě na naši odpovědnost za vady podle bodů 11.1 a 11.2 Všeobecných obchodních podmínek vám v případě vadné dodávky můžeme nabídnout dotisk, vrácení zaplacené kupní ceny, dílčí vrácení kupní ceny v poměru k vadné části dodávky nebo slevový poukaz. K vrácení ceny nebo části kupní ceny máte právo po třetím reklamování stejné vady.

12. Odpovědnost

Za nároky plynoucí ze škod, které jsme zavinili my sami, naši zákonní zástupci nebo podřízené subjekty, které se podílí na plnění smlouvy, odpovídáme neomezeně vždy v následujících případech:

 • újma na životě, těle nebo na zdraví,
 • při úmyslném porušení povinností, hrubé nedbalosti nebo podvodném jednání,
 • v rámci záručního závazku, pokud byl sjednán,
 • vůči spotřebitelům.

Dojde-li k porušení základních povinností mírnou nedbalostí naší, našich zákonných zástupců nebo podřízených subjektů, které se podílí na plnění smlouvy, je výše naší odpovědnosti omezena na typické škody, které je možné při uzavření smlouvy předvídat. Základními povinnostmi se chápou podstatné povinnosti, jejichž splnění je podmínkou řádného provedení smlouvy a na jejichž dodržení se může smluvní partner spoléhat.

Ostatní nároky na náhradu škody jsou vyloučeny.

13. Autorské právo

Pokud v rámci zakázky poskytneme služby uměleckého charakteru, jsou vzniklá díla (skici, návrhy, základní výrobky, tiskoviny atd. …) chráněna autorským právem. Udělujeme vám prosté, neexkluzivní a časově omezené právo k jejich užívání v rozsahu sjednaném ve smlouvě a k smluvně dohodnutému účelu. Chráněné díla můžete používat pro vlastní tiskové předlohy, pokud tisk budeme zajišťovat my. Užívací práva nad výše uvedený rámec, zejména právo na rozmnožování, šíření, zpřístupnění díla veřejnosti, vysílací právo a právo na reprodukci na obrazových a zvukových médiích, musí být dohodnuta ve zvláštní písemné smlouvě, pokud nebudou sloužit ke smluvně dohodnutému účelu.

14. Prohlášení o ochraně osobních údajů

Podrobné prohlášení o ochraně osobních údajů naleznete níže na této stránce.

15. Kodexy chování, řešení sporů

15.1 Kodexy chování

Řídíme se těmito kodexy chování:

 • FSC®, Forest Stewardship Council
 • PEFC, Programme for the Endorsement of Forest Certification Schemes

15.2 Řešení sporů

Evropská komise poskytla platformu pro řešení sporů v internetovém obchodování, kterou naleznete v odkazu https://ec.europa.eu/consumers/odr. Spotřebitelé mohou využívat tuto platformu při řešení svých sporů. Nejsme povinni a ani ochotni přistoupit na řešení sporů před subjektem pro řešení sporů. 

16. Použité právo a příslušnost soudu

Pokud je zákazník podnikatelem, platí německé právo s vyloučením Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží.

Pro smlouvy s obchodníky, právnickými osobami veřejného práva nebo veřejnými fondy je výhradním místem plnění a místem příslušného soudu naše sídlo s obchodní adresou

Tisk Sarpet Europe s.r.o. Rybná 716/24, 110 00, Praha 1 - Staré Město IČO: 11694459 DIČ: CZ11694459, telefon: +420 776 843 333, info@sarpet.cz

Doprava 

 • platba předem převodem - kurýrem zdarma
 • dobírka +35 Kč (lze jen u vizitek a velkoformátového tisku)
 • Kurýrní služby InTime, GLS, DPD, UPS, PPL

Doba dodání

Téměř u všech produktů je doba výroby i dodání uvedena. Doba dodání se může prodloužit kvůli problémům, které nejde ovlivnit, jako je porucha stroje, momentální vytížení větším množstvím zakázek, absenci zaměstnanců, či jen lidské chybě. Dále se dodání může opozdit také ze strany kurýrní služby, která může mít problémy na své straně nebo dokonce zásilku ztratit. Za toto vše nemůžeme garantovat. Nestává se to naštěstí často, ale již jsme na tyto problémy narazili.

Kvalita výroby - tisk a ořez

Kvalita produktů je přiměřena technologii výroby, jde o polygrafii a odchylky v barevnosti jsou v normě. Odchylky po ořezu spadu, mohou být až 3mm, protože se tiskne na velkém archu který, když se potiskne tak zvlhne, následně zahřeje, když projíždí strojem tak se může roztáhnout až o 3mm. Texty, loga a další prvky musí být aspoň 3mm vevnitř od ořezu, aby se do nich kvůli odchylkám při výrobě neřízlo.

Platby

 • platba předem (převodem) na náš účet nebo dobírkou
 • na dobírku posíláme pouze vizitky, plachty a polepy do hodnoty zakázky 5000,- bez DPH

Ceny

Ceny na webu jsou platné, ale v rámci rozsáhlého systému se mohou změnit a to i po provedené objednávce. Jelikož cenu ovlivňuje hodně faktorů a až při realizaci se může změna projevit. Zatím se to nestalo, ale stát se to může.

Příplatek u reklamních předmětů 300,- + DPH

Pokud bude objednávka na reklamní textil nebo reklamní předmět menší než 2500,- bez DPH bez potisku, přidáváme manipulační poplatek 300,- + DPH.

Kurz Eura pro zákazníky ze Slovenska

V případě platby převodem předem určuje kurz eura prodejce Tisk Sarpet s.r.o., v případě dobírky určuje kurz eura kurýr, který dobírku vybírá a následně směňuje, dle nákupního kurzu v bance a zasílá částku prodejci (Tisk Sarpet s.r.o.).

Návrhy

Automatická kontrola (zdarma) Vaše tisková data prochází naším automatickým kontrolním systémem, který kontroluje pouze rozměr tiskovin, po obdržení Vašich dat Vám zašleme odpověď ohledně výsledku kontroly. Prosíme, berte v úvahu, že tento kontrolní systém nemůže rozpoznat všechny chyby. Premiová kontrola (doporučujeme) Využijte naši okamžitou expertní kontrolu včetně opravy drobných chyb jen za 150 Kč.

Správný návrh pro tisk - ideálně tiskové PDF

nejlépe využijte našeho grafika, nebo naší prémiovou kontrolu, na pozdější reklamace při nedodržení těchto podmínek nebude brán zřetel, děkuji za pochipení

Pakliže Vaše data obsahovala všechny tyto podmínky, a přesto se u výsledného produktu objevily chyby, prosíme Vás, abyste nám zaslaly fotku jednoho kusu a my Vám na základě této informace založíme stížnost u našeho reklamačního oddělení.

Newsletter

Registrací v našem systému automaticky odebíráte naše akce a novinky, odhlásit se můžete prostřednitvím odkazu v mailu s novinkami.

DŮLEŽITÉ

Vámi odeslaná objednávka je závazná až v případě, jak ji zadáme do realizace, ta nastává po dodání všech podkladů (fakturační a dodací adresy, specifikace produktu, potvrzení tiskových dat a popřípadě přijetí platby, je-li převodem předem) a Vy jste povinni ji uhradit. V případě nevyzvednutí a znovuzaslání platí objednavatel další dopravu (platba je v tomto případě převodem předem), a v případě úplného nevyzvednutí Vám vznniká dluh v celkové výši objednávky, který jste povini uhradit. Dlužník (kupující apod.) dává tímto věřiteli (prodávajícímu apod.) svůj souhlas ke shromažďování a zpracování jeho osobních údajů ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, pro účely splnění předmětu uzavírané smlouvy.

Ochrana osobních údajů určuje pravidla shromažďování, zpracovávání a využívání osobních dat získávaných prostřednictvím portálu sarpet.cz. Majitelem portálu a správcem dat je společnost Tisk Sarpet Europe s.r.o. se sídlem na ul. Rybná 716/24, Praha, zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Praze, 
C 353013/MSPH Městský soud v Praze, základní kapitál:  1 000,- Kč

Tyto obchodní podmínky jsou začleněny do kupní smlouvy.

Ochrana osobních údajů

Jaká data shromažďujeme?

Během procesu zakládání účtu na portálu sarpet.cz se Vás zeptáme především na e-mailovou adresu a heslo, které budete používat při přihlašování. Posléze – při zadávání objednávek budete požádáni o poskytnutí údajů nezbytných k vyhotovení Vašich objednávek, tzn. jména, příjmení, adresy doručení, telefonního čísla, fakturačních údajů.

 

Zabezpečení dat

Naším klientům zaručujeme plné zabezpečení dat během využívání našich služeb, se zvláštním zřetelem na práva ochrany soukromí. Za tímto účelem shromažďujeme pouze nezbytné minimum informací potřebných k vyhotovení objednávek. Zasílání informací týkajících se Vašich osobních údajů, které uvádíte na našich stránkách probíhá mezi naším serverem a Vaším počítačem s použitím protokolu SSL (Secure Socjet Layer). Správci našeho systému pravidelně ověřují a vylepšují námi využívaná zabezpečení. Všechny operace spojené s prováděním elektronických plateb, v případě výběru takové varianty, budou prováděny prostřednictvím bezpečného šifrovaného spojení v souladu s ochranou osobních údajů servisu Fio banky. Námi přijatá opatření se však mohou ukázat jako nepostačující, pokud sami nezachováte bezpečnostní pravidla. Především musíte zachovat v tajnosti uživatelské jméno/login a heslo k portálu a nezpřístupňovat je třetím osobám. Abyste zamezili přístupu z Vašeho účtu neoprávněným třetím osobám, prosíme, abyste se po ukončení návštěvy na portálu odhlásili. Pokud tak neučiníte, portál to udělá automaticky.

Jak využijeme Vaše data?

Data, která nám poskytnete, použijeme pouze pro účely plnění smlouvy prodeje a obsluhy plateb. Nezpřístupňujeme je třetím osobám pro marketingové nebo reklamní účely. Data, která jste nám poskytli, předáváme pouze firmě, která obsluhuje platební transakce tzn. Vaše platby za objednávky a také kurýrním firmám, aby mohly zásilku doručit na Vámi vybranou adresu. Data shromažďována automaticky mohou být využity k personalizaci obsahu našich stránek a k analýze chování uživatelů. Data shromažďována během korespondence mezi uživatelem a portálem sarpet.cz využíváme pouze za účelem poskytnutí odpovědi na Vaše dotazy. Po uskutečnění nákupu obdržíte od nás e-mail týkající se Vaší transakce. V případě nejasných nebo důležitých záležitostí týkajících se Vaší objednávky, Vás můžeme kontaktovat i telefonicky. Obchodní informace budou předávány elektronickou cestou (e-mail) pouze v případě, že jste vyjádřili souhlas k tomu, že je v takové formě chcete dostávat. Kdykoliv můžete tuto možnost zrušit na podstránce „Můj účet”.

 

Práva, které mají uživatelé našeho portálu

Jako náš klient máte možnost náhledu a editování svých dat po tom, co se přihlásíte ke svému účtu. V případě, že se vyskytnou problémy s přihlášením, prosíme o kontakt na adresu: info@sarpet.cz. Máte rovněž právo na zažádání o informace zahrnující uchovávání svých dat a také právo k požadování změny, zablokování nebo odstranění dat a také právo na opravu chyb nebo doplnění a aktualizaci svých dat.

Osobní data, která uživatelé sami poskytli zasláním komentářů a názorů na zboží jsou dostupná pro všechny, kteří používají portál sarpet.cz a nepodléhají ochraně.

Data shromažďována automaticky

Během každé návštěvy našeho portálu jsou automaticky shromažďována data týkající se Vaší návštěvy, jako je: IP adresa, název domény, typ operačního systému atp. Automaticky shromažďujeme také data obsažená v textových souborech cookies, které identifikují Vaši prohlížečku v době, kdy navštěvujete naše stránky. Neobsahují žádná osobní data, ale umožňují nám personalizaci stránek a nabídek. Kdykoliv můžete zablokovat instalování souborů cookies nebo odstranit dřívější soubory tohoto typu s využitím vhodných variant Vaší internetové prohlížečky.

 

Jiné internetové stránky

V rámci portálu sarpet.cz se mohou dočasně objevit odkazy na jiné stránky. Tyto stránky fungují nezávisle na portálu a nemáme nad nimi dozor. Mohou se řídit svou vlastní ochranou osobních údajů, se kterou se doporučujeme seznámit. Neneseme zodpovědnost za pravidla zacházení s osobními údaji v rámci těchto stránek.